Wij werken momenteel aan een nieuwe website.

Tips en wetenswaardigheden voor vrijwilligers

De organisatie en vrijwilliger moeten op elkaar kunnen rekenen. Het is dus belangrijk over en weer duidelijk te maken welke afspraken er gelden. De belangrijkste zaken waarover afspraken gemaakt kunnen worden zijn:

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Vrijwilligerswerk is “vrijwillig maar niet vrijblijvend”.  Echter, ook weer niet vanzelfsprekend.
Het is belangrijk dat u een goede balans weet te vinden tussen deze begrippen.
Wat alle vrijwilligers gemeen hebben is dat zij zich inzetten zonder daarvoor betaald te worden. Daar mag wel iets tegenover staan, geen betaling staat niet gelijk aan geen rechten. Maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, de organisatie rekent op u.


Soorten werkzaamheden

Het is belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over welke werkzaamheden wel door de vrijwilliger worden verricht en welke niet. Ook moet het voor de vrijwilligers waar u mee gaat werken duidelijk zijn wie wat doet. Hier kunnen anders onduidelijkheden over ontstaan en dit is voor alle partijen vervelend.
Vrijwilligerswerk en uitkering

Van de enkele miljoenen vrijwilligers die in Nederland actief zijn, heeft een deel een uitkering. Vrijwilligerswerk doen met een uitkering kan heel goed als er bepaalde regels in acht worden genomen. Als u een uitkering hebt en u wilt vrijwilligerswerk gaan doen, behoort u dit in de meeste gevallen te melden bij de uitkerende instantie. Daar wordt bepaald of het om “echt” vrijwilligerswerk gaat.

Onkostenvergoeding

Het kan voorkomen dat u als vrijwilliger onkosten maakt voor de organisatie waarvoor u werkt. Meestal vergoeden organisaties deze onkosten, maar zij zijn er niet toe verplicht. Maak dus duidelijke afspraken over welke onkosten (reiskosten en telefoonkosten bijvoorbeeld) wel of niet vergoed worden. Onkosten zijn, tot een bepaald bedrag, geen inkomen en er hoeft dus geen belasting of premie over te worden betaald. Ook vrijwilligers met een uitkering kunnen onkosten gewoon vergoed krijgen.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers en Maatschappelijke Stagiaires werkzaam in de gemeente. Deze verzekering is een secundaire verzekering. Dat wil zeggen: deze verzekering is alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van een oudere datum. In principe bent u verzekerd via de organisatie waar u vrijwilligerswerk voor verricht.

Het is verstandig om hierna te informeren alvorens u gaat starten met het vrijwilligerswerk.  Dit voorkomt onaangename verrassingen!

meer informatie over de vrijwilligersverzekering? klik hier